FIRMA

Wiedza i doświadczenie zdobywane od 1968 roku

Firma ARS powstała w 1995 roku na bazie zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych, który rozpoczął działalność w 1968 roku. Działalność produkcyjna trwa więc nieprzerwanie ponad 45 lat.
Istotnym sukcesem firmy jest ekologiczny charakter produkcji. Hale produkcyjne ogrzewane są energią cieplną wytwarzaną w procesie technologicznym. Niewielka ilość odpadów wykorzystywana jest powtórnie co powoduje niską uciążliwość dla środowiska naturalnego.

Technologia

W produkcji wykorzystujemy nowoczesne automaty wtryskowe.

Nasz zakład wyposażony jest w ultranowoczesne automaty wtryskowe marki ARBURG, pozwalające na produkcję wysoko specjalistycznych produktów. Zastosowanie nowoczesnej technologii owocuje wzrostem wydajności produkcji i tym samym obniżeniu jej kosztów.